As Gaeilge

Go raibh míle maith agat as ucht teacht chuig mo shuíomh gréasáin.

Tá súil agam go mbeadh sé mar foinse eolais usáideach duit faoi mo chuid saothar i Seanad Éireann. Tá súil agam, freisin, go bhfuil an rannán ar do chuid teidlíochtaí feidhmeach duit.

Ná bíodh imní ort dul i dteagmháil liom má’s féidir liom cabhrú leat le saincheist ar bith. Is féidir leat teacht orm trí ríomhphost (averil.power@oir.ie) nó trí glaoch a chur ar m’oifig ag 01 6183156.

FÚM

I mí Aibreáin 2011, bhí sé mar onóir dom a bheith tofa mar Seanadóir don chéad uair, tar éis an bhua a bheith agam ar 33 iarrthóirí eile.

As sin amach tá mé ag díriú ar saincheisteanna mar jabchruthúchán, tacaíocht a thabhairt do dhaoine reacmhtheacht ar ais chun oibre, cabhrú le sealbhóirí morgáiste atá ag streachailt, agus tacú le mionghnóthaí. Creidim gur cóir do gach pairtí politiúil obair le chéile chun cinntiú go dtabharfar aghaidh ar na saincheisteanna seo.

Bímse ag leagadh béim go seasta ar an gá cur in ord tosaíochta oideachais mar infheistíocht inár dtodhchaí agus ag cáineadh an dochar a dhéanfaidh laighduithe oideachais gearr-radharcach dár sochaí agus dár ngeilleagair.

CONAS A D’ÉIRIGH MÉ GNÍOMHACH SA PHOLATAOÍCHT

D’fhás mé aníos in estát tithíochta comhairle agus bhí mise mar an chéad duine i mo theaghlach a chríochnaigh ar scoil. D’oscal an oideachas an-chuid doirse dom. Ach, bhí an t-ádh orm.

CÚLRA AGUS TATHAÍ

  • Tofa go Seanad Éireann ar Rolla Tionscail agus Tráchtála i 2011
  • I mo chónaí i gCois Bá le m’fhear chéile agus ár ndá madra
  • Tofa mar Uachtarán (2001-02) agus Oifigeach Oideachais (2000-01) in Aontas na Mac Léinn, Coláiste na Tríonóide
  • Céim sa Ghnó, Eacnamaíocht agus Eolaíochta Sóisialta ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
  • Thug mé comhairle rialtais faoin tionscal intíre is tabhachtaí, an turaseoireacht. Cabhair mé freisin le forbairt cláir dul chun cinn oideachais páistí ó phobail faoi mhíbhuntáiste
  • Bainaim taitneamh as aclaíocht ach go h-áirithe nuair atá dúshlán i gceist. Rinne mé rothaíocht ó Átha Cliath go dtí an Inbhear Mór ag tacú le Grúpa Cúnta na mBan agus ghlac mé páirt i      gcomórtais dornálaíochta an bhóna bháin chun airead a bhailiú ar son carthanachta
  • Tá an-suim agam i gcúrsaí forbartha agus rinne mé obair deonach sa Mósaimbíc le VSO i mí Lúnasa 2011